Våra Tjänster

Vi erbjuder maskintjänster med hög standard. Vår maskinpark och kompetenta personal ser till att du som kund kan känna dig trygg.

Flytgödsel Spridning
PG 21, 12 och 16 meters ramp, utrustad med 7,5 meters harvmyllare och 8 meters gräsmyllare för att spara kväve. Styrning via GPS.
Hill 25 utrustad med 24 meters ramp med delavstänging och 8 meters harvmyllare.
Fastgödsel Spridning
2 St SP 15
2 St Flex 16 2 stegs spridare 24 meter utrustad med våg.
Omrörare
Kalkspridning
2 st Bredal spridare.
Plöjning
Betsådd
18 raders monopill med styrning via GPS.
Växtskyddsbekämpning
Amazone UG 3000 24 meters.
Sådd
6 meters Väderstad Spirit combi utrustad för vallfrö sådd.
Klöverhuggning
9 meters Kverneland butterfly med bredspridning och matta.
Ensilering
Ensilering av gräs och majs med självgående Jaguar Hack.
2 st 40 m3 följevagnar.
Hackvagn Kverneland 480 med styrande boggi.
Tröskning
2 st 25 fots tröskor med transporter. 
Betupptagning
6 radig Holmer T3 med följevagn.
Släntklippning/Buskröjare
MC Connel med 6,5 meters räckvidd.
Rapshuggare
12 och 16 fots.
Grävning
Halmrivare
Till potatis och betstukor.
Markberedning
Väderstad Carrier.
Förkupning
Till potatis med GPS. 
Vakumtankvagn
För spolning av brunnar och 
dräneringar. 
Rundbalpressning
WELGER 535 med integrerad plastare.
Lastarbeten

Stensträngläggning

Utföres med NY Scanstone

 

 

Lennardssons Maskin & Lantbruk | Brunstorps Gård 3092, Hörby 242 93 | 0415-108 92